Chính Phủ mới với những thách thức về kinh tế - Phần 3

Mặc khác, chính phủ cũng tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ gia đình và các hình thức hợp tác ở nông thôn để nông dân có thêm nguồn lúc phát triển và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh tế thì trường. thế nhưng vấn đề quan trọng ở đây là một cơ chế lưu thông hàng hóa thông thoáng để bảo đảm quyền lợi nông dân.
Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Hiện nay có khoảng phân nửa trong số gần 6000 doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, cho nên việc sắp xếp lại các đơn vị này là một trong những mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cao năng lực của thành phần kinh tế quốc doanh vốn được xem là thành phần chủ đạo. từ 8 năm nay ván đề đã được đặt ra, cụ thể qua chủ trương cổ phần hóa, nhưng do những biện pháp thiếu đồng bộ và vướng mắc về nhận thức về phía doanh nghiệp nên kết quả còn khá khiêm tốn. đến cuối tháng 9, số doanh nghiệp được cổ phần hóa chỉ mới ở con số 15 và khoảng 30 đơn vị khác nhau đang trong quá trình thực hiện chủ trương này. Chủ trương tới đây của chính phủ là tập trung kiện toàn và năng cao hiệu quả các doanh nghiệp lớn và tương đối lớn. các doanh nghiệp qui mô vừa hoạt động theo cơ chế kinh doanh có hiệu quả và có khả năng phát triển sẽ được đa dạng hóa sở hữu bằng hình thức cổ phần hóa, mà con số ước tính có thể lên đến 2000. Như vậy các doanh nghiệp thuộc dạng này, kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước còn tồn tại hoặc mới phát triển đều hoạt động như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. đối với các doanh nghiệp không quan trọng, làm ăn thua lỗ, phần lớn thuộc loại nhỏ sẽ
Được xử lý thích hợp, kể cả việc bán, cho thuê, giao khoán kinh doanh hoặc giải thể, cho phá sản. Biện pháp xem ra có tính tích cực này có thể sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng của ngân sách theo dự kiến, nhà nước sẽ chỉ giữ lại khoảng 2800 doanh nghiệp làm vai trò chủ đạo cho nền kinh tế. nếu chủ trương này được thực hiện suôn sẻ các thành phần kinh tế khác sẽ có vai trò quan trong hơn và có khả năng thu hút được vốn của các cá nhân và tổ chức kinh tế trong lẫn ngoài nước. tuy nhiên, đời sống kinh tế có khởi sắc hay không còn tùy thuộc và một hệ thống tài chính tiền tệ lành mạnh. Đã có quá nhiều than vãn về vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế của chúng ta từ bao lâu nay và có thể nói hoạt động của ngành này đã tỏ ra không thích ứng với những biến chuyển quá nhanh trong kinh té thị trường của nước ta. Quốc hội khóa X vào cuối phiên họp đầu tiên đã không còn tín nhiệm ông Cao Sỹ Kiêm trong chức vụ Thống đốc ngân hàng nhà nước, có thể đây là một biểu hiện của sự thay đổi theo hướng tích cực để hệ thống ngân hàng của chúng ta vươn lên làm nhiệm vụ trái tim của nền kinh tế.
Trần Trọng Đức-Kiến thức ngày nay-263-1997
23/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *