Chính Phủ mới với những thách thức về kinh tế - Phần 2

Điều này có ý nghĩa quan trọng là chấm dứt một thời gian dài Nhà nước độc quyền về ngoài thương, hạn chế thế mạnh của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
Theo chương trình hành động của chính phủ, moi loại hình kinh doanh  có lợi cho quốc kế dân sinh bất kể thuộc thành phần kinh té nào, qui mô nào, miễn là doanh nhân và doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật đều được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, thu nhập và lợi nhuận hợp pháp, được hưởng chính sách ưu đãi trong những lĩnh vực được khuyến khích. Phản hồi ban đầu từ phía doanh nghiệp về chủ trương này là thuận lợi, thế nhưng ai cũng chờ đợi những văn bản triển khai cụ thể, trong đó có việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và một sân chơi bằng phẳng cho các thành phần kinh tế, điều mà lâu nay chúng ta chưa làm được. đòi hỏi của giới doanh nhân là một sự thừa nhận về năng lực làm giàu hợp pháp, về sự hài hòa quyền lợi của kinh tế lẫn bản thân.
Một cơ chế mới cho công nghiệp
Nông nghiệp, nông thôn và nông dan là ba mặt của một vấn đề mà nhiều năm qua chính phủ đa từng bước tháo gỡ và mang lại kết quả đáng kể. thế nhưng đứng trước mục tiêu phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cách lựa chọn phù hợp là đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu nong nghiệp, có cấu ngành nghề và lao động nông thôn.
Lần đầu tiên chính phủ thừa nhận một sự tích tụ đất nông nghiệp. thực tế ở nông thôn lâu nay, đặc biệt là tại vùng trọng điểm lương thực đồng băng sông Cửu Long, việc bán nhượng đất nông nghiệp diễn ra ở một số tỉnh có tập quán làm thuê và ăn nhậu. ở một số tình khác nhiều gia đình nông dân có con em lên thành thi học hành và không muốn tiếp tục theo nghề nông nên họ đành phải bán đất.
mặt khác,  mấy năm qua,các kế hoạch phát triển hạ tầng như thủy lợi , đường giao thông đã khiến người dân phải nhượng đất sau khi được đền bù.
-Số nông dân bán đất vì nghèo không có bao nhiêu, cho nên tình hình tích tụ đất cũng chỉ ở mức độ và là một thực tế khách quan. Con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nông thôn tất yếu sẽ dẫn đến một sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhượng đất lại cho những người có khả năng khai thác là một thức tế khách quan, là qui luật phát triển và cũng là điều kiện để người dân sống được là làm giàu trên đất nông nghiệp. nhằm giải quyết vấn đề này, chính phủ đã chủ trương cần xem lại chính sách hạn điền cho phù hợp với điều kiện đất đai ở các vùng khác nhau, đề không cản trở bước tiến ban đầu sang nền nông nghiệp sản xuất lớn, đồng thời ngăn chặn nạn cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân nghèo bằng biện pháp chèn ép. 
Trần Trọng Đức-Kiến thức ngày nay-263-1997
23/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *