Chính Phủ mới với những thách thức về kinh tế - Phần 1

 Vị Thủ tướng 64 tuổi có nhiều kinh nghiệm trong chức vụ Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 1992 – 1997, không hề e ngại khi thừa nhận rằng tình hình  kinh tế chính trị xã hội trong thời gian gần đây có những diễn biến không thuận lợi, nền kinh tế có những biểu hiện sa sút so với trước.
Chín tháng của năm 1997 đã trôi qua nhưng những chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hộ đạt tỷ lệ thấp, trong đó đáng kể hơn cả là sự giảm sút của sản xuất công nghiệp với mức tăng trưởng chưa đến 13 % . trong khi đó , những biểu hiện không lạc quan trong lĩnh vực du lịch và thu hút đầu tư sản xuất từ đầu năm đến nay đã dần dần rõ nét. Thông tin mới nhất từ Bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy trong 9 tháng qua tổng vốn đầu tư nước ngoài chỉ mới đạt 2,9 tỷ USD của cùng thời kỳ này năm ngoái. Số du khách giảm so với kế hoạch dẫn đến những khó khan của ngành kinh doanh khách sạn. tình hình nông nghiệp khả quan, xuất khẩu gạo có khả năng đạt đến mức 3,5 triệu tấn vào cuối năm nay, thế nhưng sức mua của người dân vùng nông thôn vẫn kém và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng nhiều.
Đồng vốn lâu nay vẫn là mối bận tâm triền miền không chỉ của doanh nghiệp mà của cả Chính phủ, chủ trương huy động sức dân chưa đạt hiệu quả vì thiếu các biện pháp có tính thúc đẩy. cả nền kinh tế đang thiếu vốn mặc dù đồng vốn đang có tiềm năng lớn trong khu vực dân cư (mà con số ước đạt lên đến 20 tỷ USD) vẫn đang nằm bất động. thừ nhận điều này, Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng lâu nay nhà nước chưa tạo điều kiện để người dân yên tâm bỏ vốn làm ăn và tình hình ấy sẽ khó làm cho một đất nước trở nên giàu mạnh.
Nâng cao sức cạnh tranh
Trong tình hình ấy, chương trình hành động của chính phủ được Thủ tướng Phan Văn Khải trình bày trước Quốc hội khóa X đã gây một sự chú ý đặc biệt không chỉ trong mà của các nhà quan sát nước ngoài. Nó hướng tới một cơ cấu sản xuất và đầu tư năng động nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế là  một trong những mục tiêu hàng đầu nổi bật nhất. sản xuất cong nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến có khả năng xuất khẩu nhanh chóng trong thời gian tới, với những chính sách ưu đãi như dành ưu tiên cao nhất về đất đai, đồng vốn, thuế…để vừa tăng hiệu quả kinh tê lấn giải quyết được công ăn việc làm cho một số lao động. theo chủ trương này, rồi đây các thể chế và thủ tục xuất nhập khẩu, ai có bạn hàng cũng như tìm được thị trường đều có thể trực tiếp xuất khẩu. 
 Trần Trọng Đức-Kiến thức ngày nay-263-1997
23/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *