Bài viết 08/2016

Điện ảnh châu Á

Điện ảnh châu Á

Trong phim, Củng Lợi thể hiện hai vai Châu Ngư và A Tú, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Châu Ngư, bác sĩ thú y (Tôn Hồng Lôi đóng) và nhân viên thư viện (Lương Gia Huy đóng)